แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วษ.ท. อุบลราชธานี

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
>การศึกษาอาชีพด้านการเกษตรและบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม ผู้เรียนจำต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงควบคู่กับทฤษฎีและการวิจัย การมีสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ได้ศึกษาต่อยอดระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสาขาการเกษตรที่สนใจ จะทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศดีขึ้น พัฒนาคนได้ตรงจุด
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ >> บทความแผนกวิชาฯ >> แผนกวิชาบริหารธุรกิจ >> สรุปผลการจัดฝึกงานแผนกวิชาบริหารธุรกิจ 53

สรุปผลการจัดฝึกงานแผนกวิชาบริหารธุรกิจ 53

พิมพ์ PDF
สรุปผลการดำเนินการฝึกงานในสถานประกอบการของผู้เรียนปีการศึกษา  2553
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

            ในปีการศึกษา  2553  แผนกวิชาบริหารธุรกิจได้จัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง มีแผนปฏิบัติงาน การดำเนินงาน และ การนิเทศติดตามและ สรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้                 
          1.  ขั้นตอนการดำเนินงานฝึกงานนักเรียน นักศึกษา                 
          2.  แผนการปฏิบัติงาน                 
          3.  การดำเนินการ                
          4.  การนิเทศติดตาม                
          5.  สรุปผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ 

1.  ขั้นตอนการดำเนินงานฝึกงานนักเรียน นักศึกษา                 
         ในการจัดฝึกงานให้กับนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาบริหารธุรกิจ มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้                 
         1.1  จัดรายวิชาฝึกงานไว้ในแผนการเรียนตลอดหลักสูตร  โดยระดับ ปวช.    ทุกสาขาวิชาให้ผู้เรียนลงทะเบียนในภาคเรียนที่  5 ของแผนการเรียน ระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชาให้ผู้เรียนลงทะเบียนในภาคเรียนที่  3  ของแผนการเรียน                 
         1.2  ผู้เรียนทุกระดับแจ้งความประสงค์ออกฝึกงานภายนอก  ภายในภาคเรียนก่อนลงทะเบียนเรียน                
         1.3 ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน  ถึงสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีพ                
         1.4  จัดกลุ่มผู้เรียนเข้าฝึกงานกลุ่มละ 2-6 คน  กรณีร้องขอฝึก  1  คน  แผนกพิจารณาตามความเหมาะสมและจำเป็น                
         1.5  เตรียมเอกสารการฝึกงาน ประกอบด้วย  บันทึกการปฏิบัติงาน  บันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง และหนังสือส่งตัว                
         1.6  ปฐมนิเทศ ผู้เรียนก่อนออกฝึกงาน ตรวจสอบการทำประกันอุบัติเหตุให้มีครบทุกคนก่อนออกฝึกงาน                
         1.7  ตรวจสอบใบอนุญาตผู้ปกครอง และมอบเอกสารรายงานตัวเข้าฝึกงานประกอบด้วย หนังสือส่งตัว บันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน  บันทึกการปฏิบัติงานให้กับ ผู้เรียนที่ออกฝึกงาน                 
         1.8  นิเทศการฝึกงานของผู้เรียนหลายช่องทาง  ทั้งทางโทรศัพท์  ผ่าน e-mail  ผ่านเว็บไซต์  http://somporn.sptns.comhttp://bubcat.thaiddns.com  และออกนิเทศในสถานประกอบการจริงอย่างน้อยแห่งละ  1  ครั้ง                
         1.9  ผู้ฝึกงานบันทึกการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  ติดตามหาความรู้ การเขียนรายงานฝึกงาน จากรายวิชาฝึกงาน  ในเว็บไซต์ http://somporn.sptns.com  ทำรายงาน  5  บท และอัพโหลดไฟล์ส่งงานให้อาจารย์ตรวจสอบเป็นระยะ                
         1.10  สัมมนาฝึกงานและส่งรายงาน  โดยให้จัดบอร์ด และเสนอรายงาน  5  บท  ต่อคณะกรรมการฝึกงานของแผนกวิชา  หลังจากสัมมนา  15  วันให้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมไฟล์นำเสนอข้อมูล  (Power Point)  ที่มีการแก้ไขถูกต้องเรียบร้อยแล้ว                
         1.11  ประเมินผลรายวิชาและสรุปรายงานการจัดการฝึกงานภายนอก เพื่อนำไปปรับใช้ในรุ่นต่อไป (ติดตามหน้า 3-20 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 สิงหาคม 2011 เวลา 17:31 น.  

พยากรณ์อากาศ


เข้าสู่ระบบ

เคาน์เตอร์ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้53
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้133
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้698
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน739
mod_vvisit_counterเดือนนี้3496
mod_vvisit_counterเดือนก่อน4377
mod_vvisit_counterรวมทุกวัน365107

สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 144279

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โพลล์

ความพึงพอใจต่อการดาวโหลดเอกสารหน้าเว็บ