แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วษ.ท. อุบลราชธานี

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
>การศึกษาอาชีพด้านการเกษตรและบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม ผู้เรียนจำต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงควบคู่กับทฤษฎีและการวิจัย การมีสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ได้ศึกษาต่อยอดระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสาขาการเกษตรที่สนใจ จะทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศดีขึ้น พัฒนาคนได้ตรงจุด

ประกาศผลสอบ v net 2558 ปวช. 3, ปวส. 2

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศผลสอบ v net

          

ponvnet58


            1.ผลสอบรายบุคคล รดับ ปวช. 3  ประเภทวิชาเกษตรกรรมและ พาณิชยกรรม ดังเอกสารที่แนบบมานี้ Pdf
            2.ผลสอบรายบุคคล รดับ ปวส. 2  ประเภทวิชาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริหารธุรกิจ ดังเอกสารที่แนบบมานี้ Pdf


รูปแบบการเรียน ปวส. สาขาวิชาการบัญชี

               การเรียน ปวส. สาขาวิชาการบัญชี สำหรับผู้เข้าเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2556 ในแผนกิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี มีรายละเอียดประกอบการตัดสินใจเรียน พอสังเขปดังนี้

               1.  โครงสร้างหลักสูตร  ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
                  
1.1  สำหรับผู้จบ ปวช. สาขาวิชาพณิชยการ ทุกสาขางาน  เรียนตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี หรือ 4  ภาคเรียน  จำนวน 89
หน่วยกิต
                  
1.2  สำหรับผู้จบ ม.6 หรือเท่า (จบ ปวช. สาขาอื่นที่ไม่ไม่ใช่ สาขาวิชาพณิชยการ) เรียนตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี หรือ 4  ภาคเรียน  จำนวน 103 หน่วยกิต (ต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานเพิ่ม 5 วิชา 14 หน่วยกิต)

               2.  รูปแบบการเรียน  ใช้กับผู้เรียนที่เข้าเรียนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2556 จบ ปีการศึกษา  2557  รูปแบบการเรียนการสอนมี  3  รูปแบบ คือ

                   2.1  ปวส.การบัญชี (ปกติ)  เรียนตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี ในวิทยาลัยฯ  ทุกรายวิชา ยกเว้น วิชาฝึกงาน  ต้องไปผ่านการฝึกงานภายนอกในสถานประกอบการ  340 ชั่วโมง

                    2.2  ปวส. การบัญชี (ทวิ)  เรียนตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี เรียนในวิทยาลัยฯ  3 ภาคเรียน

เรียนผ่านระบบออนไลน์  ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และทำงานในสถานประกอบการร้าน 7- Eleven อย่างน้อย 1 ภาคเรียน (5-7 เดือนตามที่ผู้เรียนส่วนใหญ่เลือก) ระหว่างฝึกงานฯ มีค่าตอบแทน 7,000- 12,000 บาท/ต่อเดือน พร้อมใบรับรองการผ่านงาน รายได้จากการทำงาน พร้อมสลิปกระแสเงินเข้าบัญชีเงินฝาก สามารถใช้ประกอบโครงการวิชาชีพภายใต้การนิเทศ เลื่อนระดับสมาชิก อกท. ได้ตั้งแต่ระดับหน่วยถึงระดับชาติ

                   2.2  ปวส. การบัญชีออนไลน์ เรียนตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี หรือ 4  ภาคเรียน ลงทะเบียนเรียน เข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ และพบกลุ่มเสาร์ อาทิตย์ เพื่อส่งงาน ติวเข้ม และสอบ ตามปฏิทินการเรียน ณ ศูนย์การเรียนของแผนกวิชาบริหารธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่จบ ปวช. พณิชยการสาขางานบัญชี และทำงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชี  หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษา สาขาอื่น  ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับบัญชี มีงานทำแล้ว มีความรับผิดชอบ และมุ่งมั่นที่จะจบ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี มีความรับผิดชอบ มีความรักที่จะเรียนในศาสตร์บัญชีโดยไม่มีใครบังคับ จะทำให้การทำงานควบคู่ไปกับการเรียนมีความสุข มีความมั่นใจในการทำงานด้านบัญชีได้ถูกต้อง สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร  2  ปี วิชาการฝึกงาน ใช้การสังเคราะห์กิจกรรมงานที่ทำประจำระยะเวลา  340  ชั่วโมง หรือ 2 เดือนครึ่งมานำเสนอตามรูปแบบที่แผนการเรียนกำหนด 

พยากรณ์อากาศ


เข้าสู่ระบบ

เคาน์เตอร์ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้36
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้133
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้681
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน739
mod_vvisit_counterเดือนนี้3479
mod_vvisit_counterเดือนก่อน4377
mod_vvisit_counterรวมทุกวัน365090

สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 144269

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โพลล์

ความพึงพอใจต่อการดาวโหลดเอกสารหน้าเว็บ