แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วษ.ท. อุบลราชธานี

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
>การศึกษาอาชีพด้านการเกษตรและบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม ผู้เรียนจำต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงควบคู่กับทฤษฎีและการวิจัย การมีสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ได้ศึกษาต่อยอดระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสาขาการเกษตรที่สนใจ จะทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศดีขึ้น พัฒนาคนได้ตรงจุด

บุคลากรแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

ทำเนียบบุคลากรแผนกวิชาบริหารธุรกิจ (ก่อนปี 2560 ครับ)

มีครูประจำแผนกวิชาจำนวน 16 คน ประกอบด้วย


 ชื่อ -นามสกุล                                                            
 วุฒิการศึกษา/วิทยฐานะ
 กลุ่มวิชาที่สอน
หน้าที่พิเศษ
 
อ. สมพร  เทพมา

1. นายสมพร  เทพมา
ทษ.บ. (บริหารธุรกิจเกษตร),
นบ.,
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
กฎหมายฯ
โครงการ
ฝึกงาน
การจัดการธุรกิจเกษตร
สถิติและการวิจัยฯ
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
หลักการตลาด
หัวหน้าแผนกวิชา
หัวหน้างานวัดผลฯ

2. นายพิสุทธิ์  ตันติเศรษฐ

ศศ.ม. การศึกษานอกระบบ โครงการ
ฝึกงาน
ธูรกิจเกษตร
จิตวิทยา 
การบัญชี
หัวหน้างานการศึกนอกระบบ 

3. นางสุรีย์  เทพมา

 ศศ.บ. การบัญชี การบัญชีเพือการจัดการ
ธุรกิจทั่วไป
การบัญชีภาษี
บัญชีบริษัท
ผู้ช่วยหัวหน้างานหัวหน้างานวัดและประเมินผล
อ. สมชาย รักรี

4. นายสมชายรักรี
ปวส. สหกรณ์
สส.บ. ส่งเสริมสหกรณ์, ส่งเสริมการเกษตร
หลักการจัดการ
นโยบายการเกษตร
ราคาผลิตผลเกษตร
การส่งเสริมการขาย
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการ
 
อ. สุนันทา กสิพันธ์
5. นางสุนันทา กสิพันธ์
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วท.ม. สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชนบท
โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ
ปฏิบัติการอินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูล
การเขียนโปรแกรม
หัวหน้างานทะเบียน
 
อ.สุภาพร  ไชยชนะ
 6. นางสุภาพร  ไชยชนะ
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วท.ม. สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชนบท
การเขียนโปรแกรม
ภาษาจาวา
คอมพิวเตอร์ในงานอาชีพ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การผลิตสื่อ
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
 
อ. พิศมัย  รักรี
7. นางพิศมัย  จันทพรม
 บธ.บ. การบัญชี พิมพ์ดีดไทย อังกฤษ อุปกรณ์สำนักงาน 
บัญชีชั้นสูง1, 2
บัญชีฟาร์ม
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
 
อ. นงเยาว์ จันทร์อ่อน
8. นางสาวนงเยาว์ จันทร์อ่อน
 บธ.บ. การบัญชี การบัญชีธุรกิจ
การวิเคราะห์งบการเงิน
โครงการอาชีพ
หัวหน้างานบัญชี
 
อ. เทพลิขิต  ศิริวงศ์
9. นายเทพลิขิต ศิริวงศ์
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
คอมพิวเตอร์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสร้างเว็บเพ็จ
การซ่อมประกอบคอม
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
10. นางวลัยกรณ์  ผาดผ่อง บธ.ม. บริหารธุรกิจ หลักเศรษฐศาสตร์
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
หัวหน้างานบุคลากร
 
อ. จันทร์สุดา  ทองพิทักษ์
11. นางจันทร์สุดา ทองพิทักษ์
 บธ.บ. การบัญชี การบัญชีชั้นกลาง2
การภาษีอากร
พิมพ์ดีด ไทย อังกฤษ 
ธุรกิจทั่วไป
การขาย
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
อ. ณัฐกร  เหิรเมฆ
12. นายณัฏฐกร  เหิรเมฆ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมกราฟิก
ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต
การเขียนโปรแกรม
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน
ผู้บรรยายท้องฟ้าจำลอง
13. นางสาวธัญวรรณ  บุญใส
บธ.บ. การบัญชี การบัญชี
ธุรกิจ
สัมมนาวิชาชีพทางบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างานลูกเสือ
14. นายปิยณัฐ  สุภาษร
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
การเขียนโปรแกรมระบบเปิด
ประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 06 พฤศจิกายน 2022 เวลา 13:23 น.  

พยากรณ์อากาศ


เข้าสู่ระบบ

เคาน์เตอร์ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้79
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้133
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้724
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน739
mod_vvisit_counterเดือนนี้3522
mod_vvisit_counterเดือนก่อน4377
mod_vvisit_counterรวมทุกวัน365133

สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 144286

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โพลล์

ความพึงพอใจต่อการดาวโหลดเอกสารหน้าเว็บ