แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วษ.ท. อุบลราชธานี

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
>การศึกษาอาชีพด้านการเกษตรและบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม ผู้เรียนจำต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงควบคู่กับทฤษฎีและการวิจัย การมีสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ได้ศึกษาต่อยอดระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสาขาการเกษตรที่สนใจ จะทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศดีขึ้น พัฒนาคนได้ตรงจุด

การประชุม-สัมมนา

พิมพ์ PDF
ดัชนีบทความ
การประชุม-สัมมนา
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
ทุกหน้า

การพัฒนาบุคลากรของแผนกวิชาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2552

ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2552 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ได้จัดให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาจำนวน 72 คน เป็นคณะครูสังกัดแผนกวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 16 คน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการโครงการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี วิทยากร คือ ดร. อำนวย  เถาตระกูล ตำแหน่ง นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

      สาระสำคัญที่ได้จากการประชุมปฏิบัติการ มีดังนี้
      1. ทำความเข้าใจตัวแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประกอบด้วย 3 ห่วง คือ  ความพอประมาณ  มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  2 เงื่อนไข  คือ ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต  ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน) 4 มิติ คือ มิติด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม อันนำไปสู่ ความสมดุล พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง (ดังภาพที่ 1)

            

ภาพที่ 1 ตัวแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 07 สิงหาคม 2011 เวลา 12:05 น.  

พยากรณ์อากาศ


เข้าสู่ระบบ

เคาน์เตอร์ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้39
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้133
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้684
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน739
mod_vvisit_counterเดือนนี้3482
mod_vvisit_counterเดือนก่อน4377
mod_vvisit_counterรวมทุกวัน365093

สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 144271

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โพลล์

ความพึงพอใจต่อการดาวโหลดเอกสารหน้าเว็บ