แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วษ.ท. อุบลราชธานี

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
>การศึกษาอาชีพด้านการเกษตรและบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม ผู้เรียนจำต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงควบคู่กับทฤษฎีและการวิจัย การมีสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ได้ศึกษาต่อยอดระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสาขาการเกษตรที่สนใจ จะทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศดีขึ้น พัฒนาคนได้ตรงจุด
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ >> การประกันคุณภาพแผนกวิชา
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ: bubcat.sptns.com
Up

การประกันคุณภาพแผนกวิชา

การประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบสาม (1)

 

Most downloaded files in this section

คู่มือประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ด้านอาชีวศึกษา (การประกันคุณภาพแผนกวิชา/การประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบสาม)
Powered by Phoca Download

พยากรณ์อากาศ