แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วษ.ท. อุบลราชธานี

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
>การศึกษาอาชีพด้านการเกษตรและบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม ผู้เรียนจำต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงควบคู่กับทฤษฎีและการวิจัย การมีสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ได้ศึกษาต่อยอดระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสาขาการเกษตรที่สนใจ จะทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศดีขึ้น พัฒนาคนได้ตรงจุด
ดาวน์โหลดเกณฑ์ตัดสิน อกท. 55
Up

เกณฑ์ตัดสิน อกท. 55

เกณฑ์ตัดสิน ทักษะสาขาบริหารธุรกิจ อกท. มิ.ย. 55

 

เกณฑ์ตัดสินทักษะสาขาบริหารธุรกิจ 55 (1)

เกณฑ์ตัดสิน นิทรรศการ อกท. 2555 (1)

เกณฑ์ตัดสิน สัมมนา55 (1)

 

Most downloaded files in this section

เกณฑ์ตัดสินทักษะสาขาบริหารธุรกิจ (เกณฑ์ตัดสิน อกท. 55 /เกณฑ์ตัดสินทักษะสาขาบริหารธุรกิจ 55)
เกณฑ์ตัดสินสัมมนา55 (เกณฑ์ตัดสิน อกท. 55 /เกณฑ์ตัดสิน สัมมนา55)
เกณฑ์ตัดสิน นิทรรศการ อกท. 55 (เกณฑ์ตัดสิน อกท. 55 /เกณฑ์ตัดสิน นิทรรศการ อกท. 2555)
Powered by Phoca Download

พยากรณ์อากาศ