แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วษ.ท. อุบลราชธานี

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
>การศึกษาอาชีพด้านการเกษตรและบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม ผู้เรียนจำต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงควบคู่กับทฤษฎีและการวิจัย การมีสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ได้ศึกษาต่อยอดระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสาขาการเกษตรที่สนใจ จะทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศดีขึ้น พัฒนาคนได้ตรงจุด
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ >> ความพึงพอใจต่อการดาวโหลดเอกสารหน้าเว็บ
ความพึงพอใจต่อการดาวโหลดเอกสารหน้าเว็บ

ความพึงพอใจต่อการดาวโหลดเอกสารหน้าเว็บ
พอใจมากที่สุดเข้าถึงได้ทุกเรื่องที่ให้ดาวโหลด
27  49.1%
พอใจมากเข้าถึงได้เกีอบทุกเรื่องที่ให้ดาวโหลด
12  21.8%
พอใจปานกลางเข้าถึงได้เป็นส่วนใหญ่เรื่องที่ให้ดาวโหลด
9  16.4%
พอใจน้อยที่สุดเข้าถึงไม่ได้ทุกเรื่องที่ให้ดาวโหลด
6  10.9%
พอใจน้อยเข้าถึงได้บางเรื่องที่ให้ดาวโหลด
1  1.8%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  55
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม 2011 เวลา 06:53 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2018 เวลา 05:42 น.

พยากรณ์อากาศ