แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วษ.ท. อุบลราชธานี

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
>การศึกษาอาชีพด้านการเกษตรและบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม ผู้เรียนจำต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงควบคู่กับทฤษฎีและการวิจัย การมีสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ได้ศึกษาต่อยอดระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสาขาการเกษตรที่สนใจ จะทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศดีขึ้น พัฒนาคนได้ตรงจุด
วันสำคัญ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม สมพร เทพมา 1818
2 12 สิงหามหาราชินี สมพร เทพมา 2196
3 ๒๘ กรกฎาคม สมพร เทพมา 2050
4 ๕ ธันวามหาราช สมพร เทพมา 1279
5 12 สิงหามหาราชินี Administrator 2514
6 ๕ ธันวามหาราช สมพร เทพมา 1803
7 วันครูปี 2555 somporn tepma 1737
8 วันเด็กแห่งชาติ 2555 somporn tepma 1536
 

พยากรณ์อากาศ