แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วษ.ท. อุบลราชธานี

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
>การศึกษาอาชีพด้านการเกษตรและบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม ผู้เรียนจำต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงควบคู่กับทฤษฎีและการวิจัย การมีสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ได้ศึกษาต่อยอดระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสาขาการเกษตรที่สนใจ จะทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศดีขึ้น พัฒนาคนได้ตรงจุด
ดาวน์โหลดงานวิจัยฯ
 

Most downloaded files in this section

ศึกษาการดำเนินธุรกิจค้าปลีกลูกช้นทอดบรรจุถุง (ดาวโหลดเอกสารงานวิจัย/รายงานโครงการ ปวช. 53)
ศึกษาการสร้างเว็บไซต์แผนกวิชาสัตวศาสตร์ (ดาวโหลดเอกสารงานวิจัย/รายงานโครงการ ปวส. 53)
Powered by Phoca Download

พยากรณ์อากาศ