แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วษ.ท. อุบลราชธานี

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
>การศึกษาอาชีพด้านการเกษตรและบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม ผู้เรียนจำต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงควบคู่กับทฤษฎีและการวิจัย การมีสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ได้ศึกษาต่อยอดระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสาขาการเกษตรที่สนใจ จะทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศดีขึ้น พัฒนาคนได้ตรงจุด
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ >> E-Book >> เอกสารอิเลคทรอนิกส์
E-Book
 

Most downloaded files in this section

รายการสอบ p-v-net, v-net (เอกสารอิเลคทรอนิกส์/สื่ออิเลคทรอนิกส์)
โครงร่างรายงานฝึกงาน55 (เอกสารอิเลคทรอนิกส์/โครงร่างรายงานฝึกงาน55)
ประเด็นสอบ รายวิชา และจำนวนข้อสอบ (เอกสารอิเลคทรอนิกส์/สื่ออิเลคทรอนิกส์)
บทที่ 4 (เอกสารอิเลคทรอนิกส์/โครงร่างรายงานฝึกงาน55)
Powered by Phoca Download

พยากรณ์อากาศ